Dwór Dwikozy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, pn.: Dotacja na kapitał obrotowy dla Dwór Dwikozy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością


Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015. 

Okres realizacji projektu od 2020-09-01 do 2020-11-30

                  

Telefon
Telefon
Rezerwacja
Rezerwacja
Dojazd
Dojazd